Mạng xã hội phải cảnh báo thành viên

Đó là một trong những nội dung Thông tư số 09 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội (có hiệu lực từ 3-10-2014) vừa được Bộ TT&TT vừa ban hành.

Theo đó, mạng xã hội phải xác thực người sử dụng dịch vụ thông qua tin nhắn gửi đến số điện thoại hoặc đến hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, mạng xã hội phải ngăn chặn hoặc loại bỏ thông tin vi phạm.

V.THỊNH