Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng”

 Với những sắc màu rực rỡ và thời điểm xuất hiện đặc biệt, cầu vông luôn được xem là biểu tượng của cái đẹp cũng như của sự may mắn.

Bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” dưới đây bao gồm những hình ảnh cầu vồng xuất hiện trên những khung cảnh đẹp mắt, hoặc những hình ảnh đầy sắc màu lấy ý tưởng từ 7 sắc cầu vồng, chắc hẳn sẽ giúp cho màn hình desktop của bạn trở nên sinh động với đầy đủ sắc màu.

Download bộ hình nền với đầy đủ kích cỡ tại đây hoặc tại đây.

Những hình ảnh có trong bộ sưu tập hình nền:.

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 1

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 2

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 3

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 4

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 5

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 6

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 7

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 8

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 9

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 10

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 11

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 12

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 13

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 14

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 15

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 16

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 17

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 18

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 19

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 20

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 21

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 22

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 23

Download bộ hình nền “sắc màu” miễn phí tại đây.

Một vài hình ảnh có trong bộ hình nền “sắc màu”:

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 24

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 25

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 26

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 27

Mang sắc màu tươi sáng lên Windows với bộ sưu tập hình nền “sắc cầu vồng” ảnh 28

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)

[ Quay lại ]

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]

[ Về đầu trang ]