Mã độc hoành hành trên Android

Trong đó, 98,1% các mẫu mã độc di động được phát hiện trong năm 2013 tấn công vào thiết bị Android. Bên cạnh đó, tổng cộng 10 triệu ứng dụng Android độc hại đã được phát hiện trong hai năm 2012 và 2013. Việt Nam là nước đứng thứ tư thế giới về số người dùng bị tấn công.

NV

Đọc thêm