Lưu trữ trên mây và hiểm họa mất dữ liệu

Lưu trữ trên mây và hiểm họa mất dữ liệu  ảnh 1

Về phía Dropbox, hãng này đã xác nhận việc rò rỉ trên là có thực nhưng khẳng định chúng bị đánh cắp từ các phần mềm và dịch vụ của bên thứ ba có kết nối với dịch vụ Dropbox. Trước đó, Snapchat cũng có câu trả lời tương tự khi 200.000 hình ảnh và video mà người dùng truyền tải thông qua dịch vụ này bị phát tán.

NV