Lưu dữ liệu trên Facebook

Lưu dữ liệu trên Facebook ảnh 1

Tính năng “save” chỉ có hiệu lực với những chia sẻ có chứa thông tin liên quan tới các đường dẫn. Khi gặp những status có chứa các thông tin này, người dùng nhấn vào biểu tượng mũi tên ở phía trên góc phải, chọn save. Để xem lại, người dùng chỉ việc chọn thẻ Saved (góc phải) trong mục Apps trên giao diện chính của Facebook, lúc này các thông tin sẽ hiện ra trong các nhóm tương ứng.

BH