Lợi ích của việc xài phần mềm chính hãng

Bảo mật máy tính luôn là một trong những vấn đề cấp thiết được đặt ra trong các hoạt động phát triển phần mềm, ứng dụng nói riêng và các hoạt động phát triển công nghệ thông tin (CNTT) nói chung.  

Dù CNTT vẫn đang và sẽ tiếp tục là công cụ để gia tăng năng lực cạnh tranh cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhưng mặt trái của việc sử dụng phần mềm không phép vẫn chưa được ý thức đầy đủ. 

Có thể thấy phần mềm bất hợp pháp chứa nhiều nguy cơ lớn và là nguyên nhân chủ chốt gây ra những vụ tấn công mạng, phá hoại thông tin, làm chậm trễ hoạt động và phá hủy các hệ thống. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, cả trong nước và nước ngoài, đều đứng trước nguy cơ bị tấn công và bị đánh cắp dữ liệu do sử dụng phần mềm không phép. 

Dù sử dụng các phần mềm có bản quyền không thể giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh và nguy cơ bị tấn công của thiết bị, nhưng chắc chắn, nó sẽ làm giảm đáng kể những rủi ro tiềm ẩn và cũng củng cố tốt hơn việc bảo mật an ninh.
“Mọi thiết bị chạy Windows 10, Windows 8 hoặc 8.1 đều được bảo vệ bởi các tính năng an ninh mạng tiên tiến và đột phá nhất, bao gồm các tính năng chống mã độc và xác thực ấn tượng. An ninh mạng Đám Mây, các tiêu chuẩn bảo mật và mô hình quản trị của Microsoft.” Ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám Đốc Microsoft Việt Nam chia sẻ.  

Đọc thêm