Lộ thông tin về hệ điều hành mới của Google

Theo bảng lịch trình trên, Google cho biết rằng: “Android M đem sức mạnh của mình phụ vụ cho công việc. Android M sẽ giúp cho những người luôn bận rộn với công việc trên máy tính của mình có thể tận dụng sức mạnh từ chiếc smartphone để thay thế cho máy tính cá nhân của mình". Chính vì thế, Android M sẽ được gọi là “Android for Work”.

Phiên bản tiếp theo của Android L sẽ là gì?

Tuy nhiên, Google đã gỡ bỏ thông tin này khỏi trang lịch trình Google I/O. Có khả năng tại Google I/O năm nay, Google sẽ tiết lộ cho chúng ta biết về giao diện, tính năng chính của Android M, và phải đến vài tháng sau chúng ta mới có thể biết tên gọi chính thức của hệ điều hành mới này. Và Android M được đồn là sẽ mang tên Muffin hoặc Marshmallow.

Google I/O 2015 được diễn ra tại San Francisco trong hai ngày 28/05, 29/05 tới đây.

Đọc thêm