Lỗ hổng WiFi nguy hiểm trên nhiều smartphone

Lỗ hổng liên quan đến chip WiFi do Broadcom sản xuất, cho phép tội phạm mạng có thể tấn công, điều khiển thiết bị từ xa và xâm nhập sang nhiều smartphone khác mà không cần người dùng đồng ý. Để hạn chế bị lây nhiễm, bạn phải cập nhật hệ điều hành Android và iOS (10.3.3.) lên phiên bản mới nhất. 

Đọc thêm