Lỗ hổng Rootpipe đe dọa người dùng Mac OS X

Kĩ sư bảo mật Emil Kvarnhammar đã tuyên bố trong một bài viết đăng trên blog rằng Apple đã giải quyết toàn bộ các vấn đề với việc phát hành OS X 10.10.3. Tuy nhiên, Patrick Wardle, một cựu nhân viên NSA cho biết người dùng Mac hoàn toàn vẫn có thể bị tấn công bằng lỗ hổng Rootpipe, theo Forbes .

Lỗ hổng Rootpipe đe dọa người dùng Mac OS X ảnh 1

Rootpipe cho phép kẻ tấn công truy cập vào những thư mục trên máy Mac và có được quyền root, cho phép họ kiểm soát đầy đủ mọi thứ mà không cần các bước xác thực bổ sung. Wardle cho biết: “Ông sẽ không cung cấp các thông tin chi tiết về cách thức tấn công, tuy nhiên trong khi chờ đợi, người dùng OS X cần phải nhận thức được những vấn đề này.”

Đọc thêm