Lấy cắp dữ liệu quan trọng thông qua cảm biến

Kết quả cho thấy chỉ sau năm lần nỗ lực, các nhà nghiên cứu đã có thể phá vỡ 100% các mã pin có bốn chữ số trên điện thoại bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được thông qua các cảm biến. Để hạn chế bị tấn công, bạn nên thay đổi mật khẩu hoặc mã pin thường xuyên, đóng các ứng dụng chạy nền hoặc gỡ bỏ các phần mềm không sử dụng.

Đọc thêm