Laptop kiểu dáng đột phá của Dell giá 550 USD

Laptop kiểu dáng đột phá của Dell giá 550 USD ảnh 1

Hình dáng Inspiron Duo giống như một chiếc netbook với bàn phím Qwerty và bàn lăn chuột trackpad. Khi xoay màn hình, máy sẽ được sử dụng giống một tablet cỡ 10 inch.

Sản phẩm sẽ được bán ra trong 2 tuần nữa với cấu hình thấp nhất là hệ điều hành Windows 7, chip lõi kép Atom N550, 2 GB RAM, ổ cứng 250 GB cùng mức giá 550 USD (khoảng 11,5 triệu đồng).

Dell Inspiron Duo

Laptop kiểu dáng đột phá của Dell giá 550 USD ảnh 2

Laptop kiểu dáng đột phá của Dell giá 550 USD ảnh 3

Laptop kiểu dáng đột phá của Dell giá 550 USD ảnh 4

Laptop kiểu dáng đột phá của Dell giá 550 USD ảnh 5

Laptop kiểu dáng đột phá của Dell giá 550 USD ảnh 6

Laptop kiểu dáng đột phá của Dell giá 550 USD ảnh 7

Laptop kiểu dáng đột phá của Dell giá 550 USD ảnh 8

Laptop kiểu dáng đột phá của Dell giá 550 USD ảnh 9

Laptop kiểu dáng đột phá của Dell giá 550 USD ảnh 10

Laptop kiểu dáng đột phá của Dell giá 550 USD ảnh 11

Theo Nguyễn Hùng  - Ảnh Engadget (VNE)