Microsoft đã lãng phí 8 tỉ USD cho Nokia

Microsoft đã lãng phí 8 tỉ USD cho Nokia
(PLO)- 8 tỉ USD là số tiền thiệt hại ít nhất mà Microsoft phải chịu trong thương vụ mua lại Nokia, đó là chưa kể để chi phí tái cơ cấu và trả tiền cho hàng ngàn nhân viên hết hợp đồng.
Xem thêm