Làm thế nào để truyền cảm hứng cho nhân viên làm việc?

Công ty nên đầu tư thêm trang thiết bị và áp dụng các công nghệ mới, điều này sẽ giúp nhân viên có thể tăng năng suất công việc đáng kể. Đồng thời, nếu có thêm những chính sách đãi ngộ hợp lí, chắc hẳn là nhân viên sẽ làm việc tích cực hơn.

Tải ứng dụng đọc báo Kỷ Nguyên Số tại https://goo.gl/mJ6jxX - #kynguyenso 

Theo đó, có 66% người cho biết họ muốn làm việc trong văn phòng để sử dụng thiết bị có sẵn, 23% nói rằng họ làm vậy vì muốn gần gũi đồng nghiệp và lãnh đạo.

Làm thế nào để truyền cảm hứng cho nhân viên làm việc? ảnh 1

Dưới đây là 3 yếu tố giúp truyền cảm hứng làm việc cho nhân viên:

1. Quản trị theo hiệu quả, không quản trị theo sự hiện diện 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, không thể đánh giá được nhân viên thông qua việc họ làm ở văn phòng hoặc làm từ xa. Bởi cái cần nhất chính là hiệu quả công việc chứ không phải là sự hiện diện, đa số công việc hiện nay đều đòi hỏi mọi người thường phải di chuyển.  

2. Củng cố hợp tác giữa các nhóm.

51% người khảo sát phản hồi rằng họ cảm thấy việc hợp tác giữa các nhóm giúp ích rất nhiều cho công việc, gắn kết tình đồng nghiệp và cải thiện khả năng làm việc.

3. Dân chủ hóa tiếp cận công nghệ

Điều quan trọng là trao quyền cho nhân viên theo phương thức để họ góp phần tăng năng suất cho doanh nghiệp, không bị giới hạn trong quản lý năng lực nhân viên.