Làm gì trước "sự hấp dẫn" của các ứng dụng Android?

Tính tới 0g ngày 27/4/2013, đã có 806 phiếu tham gia khảo sát. Qua đó, có thể tạm rút ra vài thông tin sau, chưa kèm theo phân tích và bình luận:
- Ứng dụng nổi tiếng là sức hút lớn nhất khi quyết định tải về một ứng dụng Android (42,06%), tiếp theo là mức giá bản quyền (cao, thấp, hay miễn phí) với tỷ lệ 40,07%, nhà phát triển nổi tiếng (12,28%), và vị trí tải về - server thân thiện, hiệu quả (5,58%).

- Tuy vậy, chỉ 7,24% cho biết có tìm hiểu về nhà phát triển (hay tác giả, nhóm tác giả) của ứng dụng Android tải về để cài đặt trên thiết bị di động của mình.

- 58,77% tải về ứng dụng Android từ Google Play, 26,32% tải về từ trang web quen thuộc, 11,65% tải về từ bất kỳ website nào phát hành, và 3,26% tải về từ địa chỉ bạn bè mách.

- Có 56,55% cho biết chỉ đọc lướt các hướng dẫn cài đặt ứng dụng Android (sau khi đã tải về) để làm theo.

Trong khi đó, kết quả khảo từ Naked Security Survey (nguồn: SOPHOS: Security threat report 2013) với người dùng trên thế giới cho thấy có sự khác biệt như sau:

 Đâu là yếu tố cân nhắc quan trọng nhất, khi bạn cài đặt một ứng dụng lên thiết bị Android của mình?-

  • Nhà phát triển nổi tiếng: 43,78%
  • Ứng dụng nổi tiếng: 28,65%
  • Giá bản quyền: 13,24%
  • Vị trí tải về: 14,32%

Vũ Nguyễn

Đọc thêm