Kỹ năng mềm dành cho sinh viên ĐH Kinh tế

Chương trình kéo dài từ tháng 10 cho đến hết tháng 12-2010. Sinh viên ĐH Kinh tế năm cuối sẽ được huấn luyện một số kỹ năng như: Nghiệp vụ văn phòng và sử dụng các trang thiết bị văn phòng; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng lãnh đạo; Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân; Kỹ năng truyền đạt; Kỹ năng quản lý thời gian và độc lập giải quyết công việc; Kỹ năng soạn thảo, trình bày, triển khai chương trình hành động; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp…

Q.VIỆT