MobiFone nhảy vào lĩnh vực kinh doanh truyền hình

MobiFone nhảy vào lĩnh vực kinh doanh truyền hình
(PLO) - Vừa qua, MobiFone đã chính thức nhảy vào lĩnh vực kinh doanh truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Đây là bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa 4 chiến lược của công ty bao gồm Di động – Bán lẻ - Truyền hình – Đa phương tiện.
Xem thêm