Kiểm tra thịt heo bằng smartphone

Kiểm tra thịt heo bằng smartphone ảnh 1

Cụ thể, trước khi xuất chuồng, heo sẽ được gắn hai vòng nhận diện có chứa QR Code vào chân sau, khi quét đoạn mã này, người dùng có thể biết được thông tin về cơ sở chăn nuôi, trọng lượng, chích ngừa heo… Dự kiến công nghệ này sẽ được triển khai từ ngày 16-12 tới đây. Hiện đã có khá nhiều cơ sở, doanh nghiệp chăn nuôi tham gia với sản lượng cung cấp tối đa 10.000 con heo/ngày.