Kiểm tra các dịch vụ ngầm trừ tiền trên smartphone

Người dùng có thể tra cứu tiền cước của từng cuộc gọi, dung lượng 3G còn lại, dễ dàng tắt/bật các dịch vụ giá trị gia tăng để tránh bị trừ tiền ngầm… Nếu đang sử dụng VinaPhone, bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng My VinaPhone tại https://goo.gl/IcwhuU, tương tự vậy cho Mobifone https://goo.gl/KGYD10.

Đọc thêm