Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3

Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3 ảnh 1
Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3 ảnh 2
Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3 ảnh 3
Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3 ảnh 4

An ninh được siết chặt trước giờ ra mắt. Ảnh: Bá Huy

Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3 ảnh 5
Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3 ảnh 6
Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3 ảnh 7

Hàng ngàn khách mời đã có mặt trong khán phòng trước giờ ra mắt. Ảnh: Bá Huy