Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3

Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3 ảnh 1

Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3 ảnh 2

Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3 ảnh 3 

Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3 ảnh 4
An ninh được siết chặt trước giờ ra mắt. Ảnh: Bá Huy

Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3 ảnh 5

Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3 ảnh 6

Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3 ảnh 7
Hàng ngàn khách mời đã có mặt trong khán phòng trước giờ ra mắt. Ảnh: Bá Huy