Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước giờ ra mắt Bphone 3

An ninh được siết chặt trước giờ ra mắt. Ảnh: Bá Huy

Hàng ngàn khách mời đã có mặt trong khán phòng trước giờ ra mắt. Ảnh: Bá Huy

Đọc thêm