Kích hoạt giao diện Dark trên Windows 10

Phiên bản Windows 10 build 10056 bị rò rỉ trên mạng đi kèm với nhiều sự thay đổi bên trong Start menu và cải thiện hiệu suất tổng thể, bên cạnh đó nó còn rất nhiều tính năng khác đã bị ẩn đi một cách mặc định, điển hình là giao diện Dark. Để kích hoạt, bạn cần phải chỉnh sửa các khóa đăng kí trong Registry như sau:

- Nhấn tổ hợp phím Windows + R và nhập vào từ khóa regedit.

- Tìm đến khóa HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize.

- Nhấn phải chuột để tạo một DWORD (32-bit) mới và đặt tên nó là SystemUsesLightTheme, thiết lập giá trị là 0 rồi lưu lại.

Khi đã khởi động lại máy tính, bạn sẽ thấy giao diện Dark đã được kích hoạt khi mở các ứng dụng như Settings, Calculator hay Alarms.

Đọc thêm