Khuyến cáo về khai thác dịch vụ FreeGoogleStation-Swifi ở VN

Liên quan đến việc Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (Sài Gòn Postel - SPT) sẽ phối hợp với Google để cung cấp dịch vụ FreeGoogleStation-Swifi, mới đây Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (PTTH & TTĐT), Bộ thông tin và truyền thông, đã gửi công văn đề nghị cục Viễn Thông đề nghị lưu ý về vấn đề này.

Trước đó, Cục PTTH & TTĐT nhận được Công văn số 4011/CVT-CPTT ngày 25-10-2019 của Cục Viễn thông đề nghị cho ý kiến về sự hợp tác giữa Công ty SPT với Google.

Theo công văn này, căn cứ theo phương án cung cấp dịch vụ gửi kèm theo cho thấy Công ty SPT sẽ phối hợp với Google để cung cấp dịch vụ FreeGoogleStation-Swifi, trong đó phía Google được cung cấp dịch vụ quảng cáo trên hạ tầng wiffi này.

Cục PTTH & TTĐT khuyến cáo Công ty SPT cần thận trọng chỉ nên hợp tác doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Như vậy, theo Cục PTTH & TTĐT, Google là người kinh doanh dịch vụ quảng cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Luật Quảng cáo và sẽ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về quảng cáo khi kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam. Đồng thời, Google cũng phải đáp ứng yêu cầu tại điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật Quảng cáo "Hoạt động theo đúng phạm vi, lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo".

"Tuy nhiên hiện nay Google chưa có pháp nhân hoạt động tại việt Nam, chưa thành lập văn phòng đại diện, vì vậy không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật Quảng Cáo" - Cục PTTH & TTĐT nêu rõ.

Ngoài ra, Cục cũng chỉ ra khi Google cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới vào Việt Nam nhưng không có giải pháp quản lý hiệu quả. Theo đó đơn vị này vẫn để xảy ra tình trạng quảng cáo của các thương hiệu Việt Nam bị gắn vào các video xấu, độc, tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra các quảng cáo của Google Adsence đặt trên các báo điện tử, trang tin điện tử vẫn để lọt nhiều quảng cáp có nội dung vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Trước những thông tin trên, Cục PTTH & TTĐT đã đề nghị Cục Viễn Thông khuyến cáo Công ty SPT cần thận trọng chỉ nên hợp tác doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Đọc thêm