Khôi phục dữ liệu đã xóa trên iPhone

Đầu tiên, bạn hãy kết nối iPhone, iPad hoặc iPod với máy tính thông qua cáp USB, lựa chọn tính năng tương ứng gồm khôi phục dữ liệu đã xóa. Khi quá trình kiểm tra hoàn tất, bạn chỉ cần đánh dấu vào các dữ liệu cần khôi phục.

Đọc thêm