Khôi phục cài đặt gốc cho iPhone?

Quá trình khôi phục cài đặt gốc có thể khác đôi chút tùy thuộc vào phiên bản iOS mà bạn đang sử dụng, tương tự như vậy cho iPod Touch, iPad và iPad Mini.
1) Sử dụng iTunes
Đầu tiên, bạn hãy mở iTunes lên và nhấp vào menu chính của nó rồi chọn Check for Updates để đảm bảo rằng máy tính đã được cài đặt phiên bản mới nhất. Sau đó, bạn kết nối iPhone vào máy tính thông qua cáp USB và nhấn Back Up Now trong thẻ Summary để sao lưu lại toàn bộ dữ liệu. Việc này sẽ giúp bạn lưu lại hình ảnh, ứng dụng, danh bạ, cài đặt và nhiều dữ liệu khác để tiện trong việc khôi phục sau này.

Khôi phục cài đặt gốc cho iPhone? ảnh 1

Khi đã hoàn tất, bạn hãy chọn vào nút Restore iPhone trong thẻ Summary, nhấn Agree (đồng ý) vài lần và chờ một lát để quá trình khôi phục cài đặt gốc được hoàn tất.

Khôi phục cài đặt gốc cho iPhone? ảnh 2

Cuối cùng, điện thoại sẽ tự khởi động lại và trình thuật sĩ sẽ hướng dẫn người dùng thiết lập toàn bộ các thông số như khi mới vừa mua máy.

Khôi phục cài đặt gốc cho iPhone? ảnh 3

2) Sử dụng chính thiết bị
Nếu không có máy tính, bạn có thể sử dụng chính các tùy chọn có sẵn trên thiết bị để làm việc này. Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào phần Settings > General rồi chạm vào mục Reset nằm ở cuối cùng. Sau đó, nhấn Erase All Content and Settings > Erase iPhone để xóa sạch toàn bộ nội dung và các thiết lập trên máy, quá trình này có thể sẽ mất đến vài phút.

Khôi phục cài đặt gốc cho iPhone? ảnh 4

Nếu bạn làm đúng thì sau khi quá trình khôi phục cài đặt gốc hoàn tất, sẽ có một trình thuật sĩ hướng dẫn người dùng cấu hình lại điện thoại tương tự như cách ở trên. Tất nhiên, bạn vẫn có thể khôi phục lại các dữ liệu ban đầu bằng những bản sao lưu trước đó, chứ không nhất thiết là phải cài mới hoàn toàn.

Khôi phục cài đặt gốc cho iPhone? ảnh 5

Đọc thêm