Nhân viên khóc vĩnh biệt Nokia

Nhân viên khóc vĩnh biệt Nokia
Nokia mà chúng ta biết đã không còn nữa. Vĩnh biệt Nokia! Các nhân viên đã bày tỏ nhiều cảm xúc nuối tiếc, ngậm ngùi cho sự ra đi của công ty Nokia mà họ rất yêu quý.
Xem thêm