Đối phó với sự cố đứt cáp quang biển AAG

Đối phó với sự cố đứt cáp quang biển AAG
(PLO)- Theo nhà mạng Viettel, ngay từ thời điểm sự cố xảy ra Viettel đã chủ động điều chỉnh dung lượng kết nối trên các hướng quốc tế đi qua cáp quang biển liên Á (IA), cáp quang đất đất liền đi ChinaTelecom và ChinaUnicom để đảm bảo duy trì kết nối bình thường.
Xem thêm