Xuất hiện nhẫn thông minh với tiện ích như smartwatch

Xuất hiện nhẫn thông minh với tiện ích như smartwatch
(PLO) – Đã có những nhà sản xuất công bố chiếc nhẫn thông minh, tuy nhiên những chiếc nhẫn ấy không đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Mới đây một kỹ sư tên là Kevin Bates đã giới thiệu một smart ring mới có tên là Ö. 
Xem thêm