IPv4 đã hết sạch, Internet rồi sẽ ra sao?


Tính đến ngày 24/9/2015, khu vực Bắc Mỹ đã hết sạch địa chỉ IPv4, vì vậy sẽ có một số tổ chức ở Mỹ, Canada, một phần của vùng Caribbean và một số hòn đảo khác sẽ phải chờ đợi cho đến khi mua được địa chỉ IPv4 từ một người nào đó, hoặc chuyển sang sử dụng IPv6.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, CEO của ARIN là John Curran đã nói rằng sẽ có rất ít địa chỉ IPv4 có sẵn tại ARIN, vì vậy những khách hàng nằm trong danh sách chờ đợi không nên quá hi vọng vào việc này. 

IPv4 đã hết sạch, Internet rồi sẽ ra sao? ảnh 1

Trong khi đó, vẫn còn khoảng 99,69% các địa chỉ IPv6 vẫn còn trống, tuy nhiên việc triển khai giao thức này vẫn còn gặp khá nhiều rắc rối. Tất nhiên, việc chuyển đổi sang giao thức IPv6 chỉ còn là vấn đề thời gian khi mà số lượng các thiết bị có khả năng

Đọc thêm