iPhone khổng lồ làm từ 56 chiếc iPad

Model có tên là iDevice này được dựng tại St Pancras International Train Station (London, Anh) nhằm quảng bá cho ứng dụng Lara Croft Guardian of Light vừa được đưa lên App Store.

iPhone khổng lồ làm từ 56 chiếc iPad ảnh 1

Dưới mô hình là chiếc iPhone...

iPhone khổng lồ làm từ 56 chiếc iPad ảnh 2

...nhưng màn hình của máy được ghép từ 56 chiếc iPad.

iPhone khổng lồ làm từ 56 chiếc iPad ảnh 3

Mô hình này nằm ngay giữa St Pancras International Train Station, nhà ga, đồng thời là trung tâm mua sắm lớn tại London.

iPhone khổng lồ làm từ 56 chiếc iPad ảnh 4

Các hình ảnh trên iPad hiện thị thống nhất thành một hình ảnh lớn.

iPhone khổng lồ làm từ 56 chiếc iPad ảnh 5

Các thiết bị này được ghép nối khá cẩn thận...

iPhone khổng lồ làm từ 56 chiếc iPad ảnh 6

...các các nẹp chắc.

iPhone khổng lồ làm từ 56 chiếc iPad ảnh 7

iPhone khổng lồ làm từ 56 chiếc iPad ảnh 8

iPhone khổng lồ làm từ 56 chiếc iPad ảnh 9

Lara Croft Guardian of Light là một hệ game đã xuất hiện trên Xbox, PS3, PC và vừa bắt đầu có mặt trên App Store dành cho iPhone.

(Theo Sohoa - Ảnh: Electricpig)