iPhone gặp sự cố phần mềm nhiều hơn Android

Cụ thể, iPhone 6 chiếm tỉ lệ thất bại cao nhất với 13%, theo sau đó là iPhone 6S và iPhone 5 với 9%. Instagram, Snapchat, Facebook, Google Play, Messenger và Pokémon Go là những ứng dụng khiến smartphone dễ gặp sự cố.

Đọc thêm