iPhone 7 sẽ sử dụng màn hình OLED

Hiện tại Apple đã bắt đầu hội đàm với LG và Samsung để đẩy nhanh quá trình sản xuất màn hình OLED, công ty tin rằng việc chuyển đổi này sẽ giúp thúc đẩy doanh số bán iPhone so với các đối thủ khác.

Đọc thêm