Instagram cho phép nhúng ảnh, video vào trang web

Instagram cho phép nhúng ảnh, video vào trang web ảnh 1

(Nguồn: tuaw.com)
Tính năng này cho phép người dùng xem trực tiếp nội dung từ trang web đó mà không phải chuyển qua trang web của Instagram.

Khi truy cập vào tài khoản Instagram từ nền web, người dùng sẽ thấy nút chia sẻ ngay bên cạnh khung hiển thị video hoặc hình ảnh.

Khi bấm vào nút chia sẻ, Instagram sẽ tạo ra một đoạn mã để người dùng nhúng nội dung vào bất kỳ trang web nào hỗ trợ iFrame.

Tuy nhiên, chỉ những nội dung nào để chế độ hiển thị công khai (public) thì người dùng mới có thể nhúng nó vào trang web./.
Theo Huy Đồng (Vietnam+)

Đọc thêm