Infographic: Lịch sử và sự phát triển của ảnh tự sướng

(PLO)- Chụp ảnh tự sướng và chia sẻ chúng với thế giới là một xu hướng rất phổ biến hiện nay, nhưng thực tế là việc này đã có từ nhiều thế kỷ trước, bắt đầu từ đầu những năm 1800.
lịch sử và sự phát triển của ảnh tự sướng
lịch sử và sự phát triển của ảnh tự sướng

Đọc thêm