iMessage và WhatsApp dính lỗ hổng nghiêm trọng

Lỗ hổng cho phép tin tặc khôi phục các tin nhắn đã xóa trên thiết bị từ xa hoặc từ bản sao lưu trên iCloud. Về cơ bản, những tập tin sao lưu trên iCloud đều chưa được mã hóa, do đó Apple hoặc tin tặc hoàn toàn có thể giải mã. Apple cho biết họ đang lên kế hoạch để thay đổi vấn đề này.

Đọc thêm