Người dùng iPhone, iPad cũ cần cập nhật ngay lập tức

Người dùng iPhone, iPad cũ cần cập nhật ngay lập tức
(PLO)- Theo đó, những mẫu iPhone, iPad được giới thiệu vào năm 2012 hoặc sớm hơn cần phải cập nhật iOS trước ngày 3-11-2019 để tránh xảy ra sự cố liên quan đến GPS (tính năng theo dõi vị trí và ngày, giờ của thiết bị).