IBM trở lại với chương trình Tình nguyện viên quốc tế

Đoàn chuyên gia sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn miễn phí với các đơn vị tiếp nhận đoàn bao gồm: Sở Y tế, Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Sở LĐ-TB&XH, Sở TN&MT, Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Với Sở Y tế tỉnh Bình Dương, đoàn IBM CSC sẽ hỗ trợ dự án “Phát triển chiến lược tích hợp dữ liệu” và Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, đoàn IBM CSC sẽ tham gia dự án “Xây dựng lộ trình quản lý dữ liệu dự báo nhu cầu lao động”.

Bên cạnh đó, tiếp nối chương trình tình nguyện năm 2017, đoàn tình nguyện viên quốc tế IBM CSC sẽ trở lại ĐH Thủ Dầu Một trong dự án “Phát triển chiến lược xây dựng trường đại học thông minh”, dự án này đã góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ nhà trường về tổ chức các lớp học trực tuyến và lớp học hòa hợp bằng cách thiết lập thêm các chức năng e-learning.

Tại Việt Nam, từ năm 2008 đã có 15 đoàn tình nguyện viên quốc tế IBM mang các kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn đến với các sở ban ngành, tổ chức phi lợi nhuận, cơ sở đào tạo công lập tại chín tỉnh, thành trên cả nước (Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế, Đồng Nai, Vũng Tàu…) giúp họ giải quyết những thách thức như xây dựng chiến lược kinh doanh, ứng dụng hiệu quả CNTT để quản lý các nguồn lực, mở rộng thị trường…

 

Đọc thêm