Huawei và giải pháp thành phố an toàn eLTE

Triển lãm Critical Communications World 2017 và giải pháp eLTE SafeCity của Huawei

Giải pháp eLTE SafeCity của Huawei sẽ giải quyết những thách thức này. Giải pháp này bao gồm đường trục băng thông rộng eLTE tổng thể, các ứng dụng dữ liệu băng rộng, video di động, mạng trục video di động và các sản phẩm phụ trợ. Giải pháp eLTE SafeCity có bốn tính năng chính sau đây, cung cấp cho người dùng một dịch vụ lệnh toàn diện.

Giải pháp eLTE SafeCity tích hợp các dịch vụ thoại, video, dữ liệu, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống điều khiển, giám sát các căn hộ và truyền phát tất cả trong một hệ thống mạng. Nó bao gồm các giải pháp lệnh đám mây cho nhiều loại dịch vụ.

Giải pháp này nhằm tăng cường an toàn toàn cầu, cung cấp cho các chính phủ và khách hàng toàn cầu các mạng di động tổng thể (E2E) đáng tin cậy và toàn diện hỗ trợ hội tụ dịch vụ, đa cảm biến, và đám mây bảo an di động. Giải pháp eLTE SafeCity giúp cung cấp các hệ thống mạng truyền thông vô tuyến an toàn và đáng tin cậy cho các tổ chức an toàn công cộng toàn cầu và người dùng.

Đọc thêm