Huawei hợp tác 5G với Intel về sóng vô tuyến mới

Huawei, Intel và các đối tác nhà khai thác viễn thông đã cùng công bố sẽ làm việc để xây dựng các tiêu chuẩn 5G thống nhất trên toàn cầu thông qua thử nghiệm 5G, tăng cường hợp tác giữa các nhà khai thác viễn thông, các nhà sản xuất thiết bị và các đối tác chuyên ngành, tạo ra một chuỗi công nghiệp 5G hợp nhất từ chip, các thiết bị đầu cuối, đến cơ sở hạ tầng mạng và thiết bị thử nghiệm, và xây dựng một hệ sinh thái 5G toàn cầu.

Huawei hợp tác 5G với Intel về sóng vô tuyến mới ảnh 1

Huawei khởi động hợp tác 5G với Intel về sóng vô tuyến mới dựa trên kiểm thử phát triển tương tác.

Dựa trên mẫu thử nghiệm trạm gốc 5G của Huawei và Nền tảng Thử nghiệm Di động (MTP) 5G thế hệ thứ 3 của Intel, cả hai công ty sẽ cùng nhau xác định hiệu suất của các công nghệ 5G NR chủ chốt. Băng tần phụ Sub-6GHz bao gồm: C-band, mmWave và di động. Các công ty sẽ tiến hành kiểm thử trong các môi trường song di động thực, trực tiếp kết nối cơ sở hạ tầng của Huawei và nền tảng đầu cuối của Intel.

Là một trong những phổ tần số 5G hội tụ toàn cầu đầu tiên, C-Band sẽ cung cấp độ phủ cơ bản và băng thông cho 5G. Hơn nữa, C-Band sẽ là một trong những băng tần 5G được thương mại hóa đầu tiên trên thế giới. Việc xác định các tính năng mà Huawei và Intel giới thiệu sẽ chỉ ra hướng tương lai cho ngành công nghiệp.

Các tiêu chuẩn 5G nhanh chóng tiến tới thống nhất, và Trung Quốc sẽ là một trong những nước đầu tiên triển khai rộng rãi các hệ thống mạng 5G. Huawei và Intel sẽ làm việc chặt chẽ để đẩy nhanh kỷ nguyên của 5G.