Huawei đạt 60,8 tỉ USD doanh thu năm 2015

Sự tăng trưởng trong thời gian dài của Huawei một phần là nhờ sự phát triển bùng nổ của thị trường ICT, một động lực phát triển của các nền kinh tế số trên toàn thế giới.

Mảng kinh doanh Hạ tầng Mạng viễn thông (Carrier BG) đã đạt doanh thu 35,8 tỉ USD, tăng 21% so với năm trước. Việc triển khai rộng rãi các hệ thống mạng 4G đã đóng góp một phần quan trọng cho sự tăng trưởng này.

Huawei đạt 60,8 tỉ USD doanh thu năm 2015 ảnh 1

Mảng kinh doanh Giải pháp Doanh nghiệp (Enterprise BG) đã đạt doanh thu 4,3 tỉ USD, tăng 44% so với năm trước.

Là một điểm sáng nổi bật trong kết quả hoạt động của công ty năm 2015, nhóm Kinh doanh Tiêu dùng (Consumer BG) của Huawei đã đạt 19,9 tỉ USD, tăng 73% so với năm trước.

Trong hơn 20 năm qua, Huawei vẫn duy trì sự tập trung của mình vào cơ sở hạ tầng ICT. Chỉ riêng trong năm 2015, Huawei đã đầu tư 15% doanh thu năm của mình, tương đương 9,2 tỉ USD cho nghiên cứu và phát triển.