Hơn 95% thiết bị Android dễ bị tin tặc kiểm soát

Tuy nhiên, thực chất thì việc này sẽ cho phép tin tặc lấy cắp thông tin cá nhân, mã hóa hoặc kiểm soát smartphone của bạn.

Hơn 95% thiết bị Android dễ bị tin tặc kiểm soát  ảnh 1

Các nhà nghiên cứu cho biết Clickjacking có thể hoạt động từ Android 4.4 trở lên, điều này đồng nghĩa với việc có khoảng 95,4% các thiết bị Android dễ bị tấn công.