Hơn 75 triệu thiết bị iOS nhiễm phần mềm độc hại

Hơn 75 triệu thiết bị iOS nhiễm phần mềm độc hại  ảnh 1

Cụ thể, đã có hơn 68 triệu người tải nhầm phiên bản sửa đổi của ứng dụng Minecraft Pocket Edition, sáu triệu người cài đặt ứng dụng Terraria, Haima Pokémon GO giả mạo.