Hơn 10.000 máy tính cơ quan hành chính ở TP.HCM sẽ dùng Bkav

Theo số liệu điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bkav là sản phẩm chiếm ưu thế trước các phần mềm diệt virus của nước ngoài có mặt trên thị trường khi có tới 73,95% doanh nghiệp lựa chọn sử dụng. Bkav cũng đang nắm giữ 85% thị phần phần mềm diệt virus có bản quyền tại Việt Nam.

BÁ HUY