Chuyển hộ khẩu có cần đổi căn cước công dân không?

Chuyển hộ khẩu có cần đổi căn cước công dân không?
(PLO)- Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ không còn giá trị sử dụng từ đầu năm 2023 theo Luật Cư trú, mọi thông tin của người dân sẽ được quản lý trên môi trường điện tử. Vậy nếu chuyển hộ khẩu có cần đổi căn cước công dân không?