Hitachi hỗ trợ cải thiện môi trường tại Việt Nam

Trong đó, phát triển nhà máy xử lý nước thải tại TP. Hồ Chí Minh là một trong những dự án nổi bật của Hitachi, đây là hệ thống xử lý nước thải lớn nhất tại Việt Nam, không chỉ giúp cải thiện đời sống của người dân TP. Hồ Chi Minh mà còn hỗ trợ trong việc bảo vệ môi trường bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước.

Các giải pháp giải quyết những thách thức về môi trường và năng lượng của Hitachi đều hướng đến việc giúp Việt Nam phát triển theo con đường bền vững.

Chiến lược Đổi mới vì xã hội của Hitachi cũng đang được triển khai trên toàn khu vực ASEAN. Mục đích là làm gia tăng giá trị trong khu vực và củng cố năng lực cạnh tranh của các thành viên trong ASEAN thông qua các sáng tạo đổi mới và công nghệ. Dự kiến Hitachi sẽ đầu tư chi phí vốn khoảng 3,7 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2018, trong đó tập trung vào các giải pháp liên quan đến kỹ thuật số và công nghệ.

Ông Sudo cho biết thông qua việc hợp tác, đổi mới vì xã hội và công nghệ, Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN sẽ giải quyết và tìm được giải pháp cho nhiều thách thức mà xã hội đang đối mặt, bao gồm tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững.

Ông Sudo chia sẻ: “Tôi hi vọng chúng tôi có thể gia tăng hợp tác với nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam và người Việt Nam để đóng góp cho ngành công nghiệp trong tương lai. Chúng tôi thực sự rất vui mừng khi có thể giải quyết những vấn đề xã hội và phát triển những dự án lớn cùng các nhà lãnh đạo cộng đồng và khu vực công.”

 

Đọc thêm