Hình ảnh công nghệ hài hước ăn theo Oscar 2010

Hình ảnh công nghệ hài hước ăn theo Oscar 2010 ảnh 1

Màn hình cảm ứng đa điểm (Avatar)

Hình ảnh công nghệ hài hước ăn theo Oscar 2010 ảnh 2

Công nghệ 3D lên ngôi (Precious)

Hình ảnh công nghệ hài hước ăn theo Oscar 2010 ảnh 3

Máy tính bảng iPad (Up)

Hình ảnh công nghệ hài hước ăn theo Oscar 2010 ảnh 4

Màn hình cảm ứng trong suốt (Up In The Air)

Hình ảnh công nghệ hài hước ăn theo Oscar 2010 ảnh 5

Kính 3D trong bộ phim Julie and Julia.

Hình ảnh công nghệ hài hước ăn theo Oscar 2010 ảnh 6

iPad xuất hiện trong Inglourious Basterds...

Hình ảnh công nghệ hài hước ăn theo Oscar 2010 ảnh 7

... và The Blind Side.

Theo Thế Mạnh - Ảnh: Gizmodo (VNE)