Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét

Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét ảnh 1

Ảnh: Kent Ilio.

Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét ảnh 2

Ảnh: Jeff Kubina.

Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét ảnh 3

Ảnh: DotBenjamin.

Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét ảnh 4

Ảnh: Abstrato.

Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét ảnh 5

Ảnh: Joe Penniston.

Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét ảnh 6

Ảnh: SamSim.

Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét ảnh 7

Ảnh: Peskymac.

Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét ảnh 8

Ảnh: Tiago Ribeiro.

Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét ảnh 9

Ảnh: MarkHemmings.

Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét ảnh 10

Ảnh: Inmagine.

Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét ảnh 11

Ảnh: Ivegotthemeanreds.

Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét ảnh 12

Ảnh: NewcityArt.

Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét ảnh 13

Ảnh: Bryan Fox.

Hiệu quả bất ngờ từ ảnh mất nét ảnh 14

Ảnh: Kent Ilio.

Theo Châu An (VNE)