Hệ thống đào tạo giáo viên chuẩn nước ngoài

Đại diện VAS và Hội đồng Khảo thí Cambridge (CAIE) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ của CAIE tại Việt Nam (PDQs).

Việc VAS được CAIE chọn làm đối tác chiến lược trong việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ của CAIE tại Việt Nam (PDQs) không nằm ngoài mục đích cung cấp các cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên VAS cũng như giáo viên của các trường khác tại Việt Nam thông qua các khóa học chuyên nghiệp do CAIE cung cấp.

Đây sẽ là Trung tâm đào tạo chính thức duy nhất của CAIE tại Việt Nam tính đến thời điểm này. “Sau khi Trung tâm đi vào hoạt động, Việt Nam sẽ có một đội ngũ lớn các giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn giảng dạy chương trình quốc tế Cambridge. Qua hoạt động tạo này, VAS một lần nữa khẳng định tầm nhìn và sứ mệnh của mình - trở thành một hệ thống trường học xuất sắc và không ngừng phát triển với những định hướng chuyên sâu về học thuật, nâng cấp chất lượng giáo viên bên cạnh dịch vụ chăm sóc học sinh và mở rộng các cơ sở mới” – theo ông Marcel Van Miert, Chủ tịch Điều hành VAS.

VAS hiện có gần 200 giáo viên nước ngoài đang giảng dạy các chương trình quốc tế Cambridge. Trong các kỳ thi Cambridge vừa qua, học sinh VAS đã đạt được những thành tích rất cao và cao hơn so với mức trung bình của CAIE trên thế giới. VAS tự hào là trở thành đối tác lớn nhất của Cambridge tại Việt Nam và mong muốn nhân rộng mô hình, chất lượng đào tạo này đến cho học sinh Việt Nam thông qua các khóa huấn luyện giáo viên chuyên nghiệp tại Trung tâm.

  

Đọc thêm