Hầu hết người dùng không biết trình duyệt là gì

Tiến hành một cuộc khảo sát nhanh không mang tính khoa học, Google phát hiện hầu hết mọi người không biết thực sự một trình duyệt làm cái gì hoặc trình duyệt nào họ sử dụng.

Hẳn là hy vọng đào tạo và sau đó khuyến khích người dùng sử dụng trình duyệt của mình – Chrome – Google đã thậm chí đi xa tới mức tạo một website - www.whatbrowser.org – và một video để giúp bạn biết trình duyệt là cái gì.

Theo Jason Toff, quyền quản lý tiếp thị sản phẩm ở Google, khảo sát phát hiện trong khi có 90% những người bạn của ông biết xe hơi nào họ lái thì chỉ 50% biết dùng trình duyệt để làm gì.

Ông cũng tin rằng “trình duyệt web là một phần quan trọng nhất của phần mềm trong máy tính”.

Theo ICTnews (Pocket-lint)