Hãng xe công nghệ cam kết giảm xả khí thải gây ô nhiễm

Gojek đã công bố những cam kết  trong bản báo cáo bền vững hàng năm đầu tiên, những cam kết tập trung vào những lĩnh vực có thể tạo ra tác động lớn tích cực nhất cho tất cả các bên trong các vấn đề môi trường và xã hội được quan tâm nhất, cụ thể là: môi trường bền vững (GoGreener) để đạt mục tiêu Không khí thải gây ô nhiễm và không rác thải, tiến bộ kinh tế-xã hội (GoForward), và bình đẳng và hòa nhập (GoTogether) để đạt được không rào cản.

Gojek giúp đối tác tài xế kiểm tra khí thải phương tiện

Báo cáo này nêu chi tiết về tiến độ thực hiện và hướng đi trong thời gian tới liên quan đến các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Ông Kevin Aluwi, đồng Giám đốc điều hành, Gojek, cho biết: “Công ty chúng tôi luôn tập trung vào việc tìm ra điểm giao thoa giữa những gì tốt đẹp cho xã hội và sự tăng trưởng của công ty, càng phát triển thì chúng tôi càng thấy cần xây dựng một tiêu chuẩn trách nhiệm, không ngừng tiến về phía trước và dẫn đầu ngành trong những vấn đề vô cùng quan trọng không chỉ đối với chúng tôi mà còn với cả xã hội.

Đó cũng chính là lý do tại sao chúng tôi đang mở rộng các nỗ lực để đưa các cân nhắc về môi trường và xã hội vào trọng tâm hoạt động của tổ chức chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra những ảnh hưởng lâu dài và ý nghĩa cho các cộng đồng, đối tác của chúng tôi và thế giới mà chúng ta đang sống, từ đó đảm bảo chúng tôi có thể thực hiện sứ mệnh của mình trong dài hạn. ”

Đọc thêm