Hàng loạt trang web lớn dính lỗ hổng nghiêm trọng

Mặc dù không bằng lỗ hổng Heartbleed (trái tim rỉ máu) trước đây, tuy nhiên hiện nay vẫn có hơn 33% các trang web bị ảnh hưởng, đơn cử như Yahoo, Alibaba, Weibo, BuzzFeed, Weather.com, Flickr và Samsung. Để hạn chế các cuộc tấn công, người dùng chỉ cần vô hiệu hóa SSLv2 và không chia sẻ private key (tạm dịch là khóa bảo mật) trên bất kỳ máy chủ nào khác.