Cách kiểm tra hàng giả bằng vMark

Cách kiểm tra hàng giả bằng vMark
(PLO)- vMark là ứng dụng thuần Việt, hỗ trợ người dùng truy xuất nguồn gốc hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc gia, cảnh báo hàng giả... và rất nhiều tính năng hữu ích khác.